اعلام فهرست کانال‌های ارائه مقالات شفاهی، پوسترها، کارگاهها و رویدادها
1400-11-30
اعلام فهرست کانال‌های ارائه مقالات شفاهی، پوسترها، کارگاهها و رویدادها

فهرست کانال‌های اراته مقالات شفاهی، پوسترها، رویدادها و کارگاههای کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری به شرح زیر اعلام شد:

کانال‌های ارائه مقاله‌های شفاهی

 سالن کمالی نژاد   https://vc.areeo.ac.ir/ch/imamch

User: imamu        Password: M90212

سالن مطهری  https://vc.areeo.ac.ir/ch/imamch2

نکته: کانال ارائه کارگاه‌ها نیز مورد بالا (سالن مطهری) است.

          User: imamu2          Password: MK30451

کانال رویداد کارآفرینی (4 اسفند)

سالن کتابخانه/ سالن مطهری  https://vc.areeo.ac.ir/ch/imamch

          User: imamu          Password: M90212

کانال ارائه مقاله‌های پوستر

سالن پژوهش  https://vc.areeo.ac.ir/ch/imamj

Password: M25478  User: imamuj