حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
سازمان جهاد کشاورزی استان البرز
انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
انجمن گیاهان دارویی ایران
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی، فرآورده های غذایی و زعفران ایران
انجمن مهندسین ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
دانشگاه شیراز
استانداری البرز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دانشگاه جیرفت
زر ماکارون
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه کردستان
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تهران
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
انجمن گل و گیاهان زینتی ایران
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
پارک علم و فناوری مدرس
ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی
کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار زنبور عسل
مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
مرکز نوآوری باز و انتقال فناوری وستا
عسل مدا
فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران
کیمیای پردیس میرجلیلی
موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
شرکت ستاره شاخاب قشم
ماهنامه دام، کشت و صنعت
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده الماس
سیویلیکا_|_civilica
ماهنامه صدای خاک_|_Soil Voice Monthly