فراخوان حمایت از برگزاری کنگره

کنگره بین‌المللی "گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری" توسط اتحادیه انجمن‌های گیاهان دارویی و مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، و با مشارکت علمی و حمایت مؤثر ارگان‌ها، سازمان‌‌ها و مجامع علمی و دانشگاهی کشور برگزار می‌شود. بسته‌های حمایتی متنوعی برای تقدیر و تشکر از حامیان کنگره در نظر گرفته شده است. لذا از تمامی سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها، موسسات، افراد و نهادهای علاقمند به همکاری و حمایت مالی از کنگره دعوت بعمل می‌آید.

تاریخ برگزاری کنگره 2 الی 4 اسفند 1400 است.

محل برگزاری کنگره مرکز آموزش عالی امام خمینی است به نشانی: استان البرز، کرج، جاده محمدشهر، انتهای خیابان شهید همت.

بسته‌‌های حمایت مالی از کنگره به شرح زیر می‌باشد: 

سطح حمایت

مزایای حامی

حداقل حمایت مالی (تومان)

بسته الماسی

پخش کلیپ تبلیغاتی شرکت در حین برگزاری در سالن اصلی(هر روز در 2 نوبت)

40/000/000

سخنرانی مدیر شرکت یا سازمان در یکی از سالن‌های کنگره

درج لوگو و اطلاعات در وب‌سایت، سی‌دی  مقالات و بنرهای حاوی معرفی حامیان

درج اطلاعات شرکت یا سازمان در فهرست حامیان کنگره

اهدای لوح تقدیر به سازمان حامی

امکان قرارگرفتن کاتالوگ و هدیه‌های تبلیغاتی سازمان/ شرکت حامی در بستۀ اصلی همایش

امکان تبلیغ حامی در محیط همایش

امکان حضور رایگان حداکثر 7 نفر از مدیران و کارشناسان حامی در کنگره

سطح حمایت

مزایای حامی

حداقل حمایت مالی (تومان)

بسته فوق طلایی

سخنرانی مدیر شرکت یا سازمان در یکی از سالن‌های کنگره

20.000.000

درج لوگو و اطلاعات در وب‌سایت، سی‌دی  مقالات و بنرهای حاوی معرفی حامیان

درج اطلاعات شرکت یا سازمان در فهرست حامیان کنگره

اهدای لوح تقدیر به سازمان حامی

امکان قرارگرفتن کاتالوگ و هدیه‌های تبلیغاتی سازمان/ شرکت حامی در بستۀ اصلی همایش

امکان تبلیغ حامی در محیط همایش

امکان حضور رایگان حداکثر 5 نفر از مدیران و کارشناسان حامی در کنگره

 سطح حمایت

مزایای حامی

حداقل حمایت مالی (تومان)

بسته طلایی

درج لوگو و اطلاعات در وب‌سایت و  سی‌دی مقالات و بنرهای حاوی معرفی حامیان

15.000.000

درج اطلاعات شرکت یا سازمان در فهرست حامیان کنگره

اهدای لوح تقدیر به سازمان حامی

امکان قرارگرفتن کاتالوگ و هدیه­‌های تبلیغاتی سازمان/ شرکت حامی در بستۀ اصلی همایش

امکان تبلیغ حامی در محیط همایش

امکان حضور رایگان حداکثر 3 نفر از مدیران و کارشناسان حامی در کنگره

 سطح حمایت

مزایای حامی

حداقل حمایت مالی (تومان)

بسته نقره‌ای

 

درج لوگو و اطلاعات در وب‌سایت و سی‌دی مقالات و بنرهای حاوی معرفی حامیان

10.000.000

درج اطلاعات شرکت یا سازمان در فهرست حامیان کنگره

امکان تبلیغ حامی در محیط همایش

امکان حضور رایگان حداکثر 2 نفر از مدیران و کارشناسان حامی در کنگره

اهدای لوح تقدیر به سازمان حامی

امکان قرارگرفتن کاتالوگ و هدیه­‌های تبلیغاتی سازمان/ شرکت حامی در بستۀ اصلی همایش

         

سطح حمایت

مزایای حامی

حداقل حمایت مالی (تومان)

بسته برنزی

درج لوگو و اطلاعات در وب‌سایت و سی‌دی  مقالات

5.000.000

درج اطلاعات شرکت یا سازمان در فهرست حامیا

ن کنگره

امکان حضور رایگان حداکثر 1 نفر از مدیران و کارشناسان حامی در کنگره

اهدای لوح تقدیر به سازمان حامی

امکان قرارگرفتن کاتالوگ و هدیه‌­های تبلیغاتی سازمان/ شرکت حامی در بستۀ اصلی همایش

    

 

 

 

 

 

 

 در صورت آمادگی برای انتخاب هر کدام از بسته‌های پیشنهادی، لطفاً با دبیرخانه کنگره تماس بگیرید.

نشانی دبیرخانه: استان البرز: کرج، کیلومتر 5 جاده محمدشهر، انتهای خیابان شهید همت، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) 

لطفا هزینه ثبت نام را به شماره حساب 8179486011 به نام مهرداد تیموری نزد بانک ملت واریز کنید. شماره کارت همین حساب 6104337672453428 است.