بیست و سومین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فراوری برگزار شد.
1400-10-25
بیست و سومین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فراوری برگزار شد.

بیست و سومین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فراوری در تاریخ 20 دی ماه 1400 در سالن کمالی نژاد مرکز آموزش عالی امام خمینی برگزار شد. در این جلسه درباره مسائل جاری کنگره و برنامه‌های آینده بحث و تبادل نظر شد. برنامه‌ریزی برای آغاز داوری مقالات، گروه بندی موضوعی مقالات و داوران، آغاز فعالیت کارگروهها از جمله مصوبات مهم این جلسه بود.