وبینار معرفی کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فراوری برگزار شد.
1400-10-21
وبینار معرفی کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فراوری برگزار شد.

در این وبینار رئیس کنگره، دبیر علمی، دبیر اجرایی، و برخی دیگر از مسئولان کنگره شرکت کردند و ضمن معرفی و تبیین اهداف و رویکردهای کنگره به برخی از پرسشهای مخاطان پاسخ دادند. این کنگره از دوم تا چهارم اسفند 1400 در محل مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج برگزار خواهد شد. آموزش نحوه ارتباط با بخشهای مختلف کنگره، از ارسال مقاله و درخواست برگزاری کارگاههای آموزشی تا رویداد کارآفرینی، نمایشگاه کتاب و نمایشگاه صنعت گیاهان دارویی از جمله اهداف و برنامه‌های وبینار بود که به صورت مجازی برگزار شد. در پایان وبینار چند فیلم آموزشی دربارۀ کنگره پخش شد.