برخی از چالش‌های مکانیزاسیون گیاهان دارویی بر اساس اهداف، محورها و اولویت‌های کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری
1400-09-29
برخی از چالش‌های مکانیزاسیون گیاهان دارویی بر اساس اهداف، محورها و اولویت‌های کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری

برخی از چالش‌های مکانیزاسیون گیاهان دارویی بر اساس اهداف، محورها و اولویت‌های کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری

1-    کاشت، برداشت و پس از برداشت (فرآوری) گل محمدی

2-    برداشت و پس از برداشت (خرمنکوب بوجار) بوته زیره سبز در راستای کاهش هزینه کارگری و تلفات ریزش دانه و جداسازی ناخالصی های بذور

3-    ارزیابی کاشت سیاهدانه با ماشین کاشت بذور دانه ریز مثل کلزا، برداشت مکانیزه با هدف کاهش ریزش کپسول ها و دانه ها و کاهش هزینه های کارگری

4-    کاشت ریزوم های نعناع فلفلی با هدف کاهش هزینه کارگری، برداشت با دروگرهای مناسب، جداسازی برگ از گل نعناع و خشک کردن با کیفیت مناسب

5-    تکثیر و تولید نشاء، نشاء کار مناسب اسطوخودوس، هرس مکانیزه و ادوات مناسب برای وجین علف های هرز و برداشت مکانیزه ایطوخودوس

6-    کاشت نشاء آویشن باغی در زمین، تغییرات سازگارشونده ماشین های برداشت محصولات علوفه ای برای آویشن باغی، پس از برداشت (بوجاری، خشک کردن) آویشن باغی

7-    کاشت مکانیزه پیاز زعفران، سله شکنی مزرعه، برداشت گل، جداسازی کلاله از گل زعفران، خشک کردن کلاله و در آوردن مکانیزه پیاز از خاک

8-    کاشت بذر بابون توسط ریز دانه کارها و برداشت مکانیزه گل بابونه

9-    برداشت و پس از برداشت آنغوزه

10-  کاشت، برداشت و پس از برداشت شیرین بیان

11-  کاهش ضایعات محصول گیاهان دارویی

12-  تعیین زمان مناسب برداشت گیاهان دارویی مهم (اولویت دار)

13-  نشاء کار برای کاشت گیاهان دارویی، نشاء و قلمه های ریشه دار

14-  برداشت اندامهای رویشی، ریشه ای و غده های زیر زمینی گیاهان دارویی (مثل برداشت اندام های رویشی نعناع و ریشه سنبل الطیب)

15-  افزایش کیفی محصولات تولیدی با اهداف توسعه صادرات و بازار پسندی

16-  روشهای مبارزه تلفیقی، آفات و بیماریهای گیاهان مهم و اولویت دار

17-  مکانیزاسیون گیاهان دارویی مقاوم به خشکی و شوری

18-  مکانیزاسیون تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی مرتعی

19-  تاثیر روشهای مختلف مکانیزاسیون تولید و فرآوری گیاهان دارویی در کیفیت و کمیت تولید گیاهان دارویی مختلف

20-  وضعیت شاخص های مکانیزاسیون گیاهان دارویی در کشور

21-  راهکارهای توسعه ضرایب و شاخص های مکانیزاسیون گیاهان دارویی

22-  روش های افزایش شاخص های انرژی در مکانیزاسیون گیاهان دارویی

23-  روش­های نوین استخراج و خالص سازی مواد موثرة گیاهان دارویی

24-  بررسی وضعیت میکروبی گیاهان دارویی و روش­های کاهش آن

25-  بهینه سازی بسته بندی گیاهان دارویی 

26-  بررسی روشهای نوین افزایش زمان نگهداری گیاهان دارویی 

27-  تولید نانوکپسولهای مواد موثره  گیاهان دارویی

28-  بررسی روشهای نوین فرآوری گیاهان دارویی 

29-  بررسی روشهای کاهش باقیمانده سموم و فلزات سنگین در گیاهان دارویی 

30-  توسعه کاربرد مواد موثره گیاهان دارویی  در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی

31-  فرآوری و بسته­بندی و نگهداری گیاهان دارویی ارگانیک

32-  تدوین استانداردهای مواد موثره گیاهان دارویی در صنایع فرآوری

33-  تولید مواد با ارزش افزوده بالا از ضایعات گیاهان دارویی

34-  تعیین تقلبات و اصالت گیاهان دارویی

35-  تولید و نظارت گیاهان دارویی ارگانیک و سالم

36-  تهیه و تدوین بسته آموزشی  فرآوری و آماده سازی گیاهان دارویی (در قالب برنامه در رسانه های ملی، بروشور ، نشریه، لیفلت، کارگاه های آموزشی و اپلیکیشن و ... )