چالش‌های گیاهان دارویی (پیشنهادی ستاد توسعه گیاهان دارویی کشور) برای کنگره گیاهان دارویی
1400-09-14
چالش‌های گیاهان دارویی (پیشنهادی ستاد توسعه گیاهان دارویی کشور) برای کنگره گیاهان دارویی

شورای سیاستگذاری کنگره  گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری در بخش‌های مختلف از طریق انتشار چالش‌های گیاهان دارویی از منظر کارگروه توسعه گیاهان دارویی وابسته به معاونت علمی ریاست جمهوری در صدد است آنها به شکلی برجسته کند که مورد توجه محققان و متخصصان کشور قرار گیرد. بدیهی است نتایج پژوهش‌هایی که حاوی بررسی این چالش‌ها باشد، و البته براساس اهداف، راهبردها و اولویت‌های موضوعی کنگره مورد استقبال کمیته علمی این کنگره قرار خواهد گرفت. فهرست این چالش عبارتند از:

چالش های گیاهان دارویی (پیشنهادی ستاد توسعه گیاهان دارویی کشور)

1-     بررسی راه های بازاریابی و جذب سرمایه های خارجی

2-     بررسی راه کارهای کاهش ضایعات محصول

3-     بررسی و معرفی بهترین روش بسته بندی محصولات فناورانه و معرفی مورد مناسب برای ساخت بسته ها

4-     برسی و معرفی ماشین های مناسب کاشت ،داشت و برداشت

5-     استخراج، شناسایی و اندازه گیری فلاونوئیدها در مهمترین گیاهان فلاونوئید دار در ایران

6-      انجام مطالعات هزینه ها و درآمدهای گیاهان مهم دارویی و اولویت دار

7-     بررسی و تدوین مقررات بهره برداری گیاهان دارویی مهم و شاخص و انحصاری کشور و روش نظارت بر.......

8-     مطالعه و معرفی سازمان کارو تشکل های صنفی اداره امور گیاهان دارویی

9-     بررسی برخی از اثرات بیولوژیک اسانس و عصاره مهمترین گیاهان انحصاری ایران (شامل اثرات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی)

10-  مناسب ترین زمان برداشت گیاهان دارویی مهم

11-  مطالعه جهت طراحی دستگاه های نشاء کار برای گیاهان دارویی، نشاء، قلمه های ریشه دار

12-  طراحی دستگاه های برداشت اندامهای رویشی، ریشه ای و غده های زیرزمینی گیاهان دارویی (مثل دستگاه برداشت اندام های رویشی نعناع و دستگاه ریشه سنبل الطیب)

13-  مطالعات کاربردی و تحقیقات کامل و منسجم در زمینه بازارهای خارجی و امکان توسعه صادرات

14-  معرفی ارقام مقاوم به بوته میری زیره سبز

15-  بررسی روشهای مبارزه تلفیقی، آفات و بیماریهای گیاهان مهم و اولویت دار

16-   معرفی روشهای مناسب جهت مبارزه با آفات و بیماریهای مهم، گیاهان دارویی اولویت دار

17-  استانداردسازی روشهای اسانس گیری جهت استحصال اسانس، مرغوب و مطابق با استانداردهای جهانی

18-  مقایسه میزان ماده موثرموجود در ارقام بومی با ارقام اصلاح شده و معرفی ارقام برترجهت کشت

19-  تحقیق و ارایه توصیه های فنی لازم در خصوص نگهداری پس از برداشت گیاهان دارویی مهم

20-  بررسی و تعیین نیازهای آبی گیاهان دارویی مهم و معرفی گیاهان دارویی مقاوم به خشکی و شوری