سیزدهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری
1400-09-09
سیزدهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری

اعضای شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری دربارۀ روشهای اطلاع‌رسانی کنگره بحث، گفتگو، و تصمیم‌گیری شد. پیگیری مسائل جاری کنگره و گزارش پیشرفت کارها نیز دستور جلسه این شورا بود. این جلسه در تاریخ سوم آبان برگزار شد.