برگزاری پانزدهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری
1400-09-09

اعضای شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری، در این جلسه به مسائل جاری کنگره، پیشرفت کارها و راهکارهای افزایش کم و کیف مقالات پرداختند. ایج جلسه در 23 آبان در محل مرکز آموزش عالی امام خمینی در کرج برگزار شد.