اطلاعات کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری در آی‌اس‌سی (ISC) ثبت و نمایه‌سازی می‌شود.
1400-07-12
اطلاعات کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری در آی‌اس‌سی (ISC) ثبت و نمایه‌سازی می‌شود.

اطلاعات کنگره کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری در آی‌‌آس‌سی (ISC) ثبت و نمایه می‌شود. آی‌‌اس‌سی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام است.