حمایت دانشگاه کردستان از کنگره گیاهاهن دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
1400-06-17
حمایت دانشگاه کردستان از کنگره گیاهاهن دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری

معاون پژوهشی دانشگاه کردستان، کیمرث کرمی، زی نامه‌ای حمایت این دانشگاه از برگزاری از کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری را اعلام کرد.