فراخوان جشنواره ایده‌‌های برتر در حوزه گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
1400-06-13
فراخوان جشنواره ایده‌‌های برتر در حوزه گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری

فراخوان جشنواره ایده‌‌های برتر در حوزه گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری

جشنواره ایده‌های برتر حوزه گیاهان دارویی یکی از برنامه‌های کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری است که در روز چهارشنبه 4/12/1400 برگزار خواهد شد. همه علاقمندان و متخصصان می‌توانند ایده‌ها و راهکارهای خلاقانه خود دربارۀ چالش‌های مکانیزاسیون و فرآوری گیاهان دارویی را حداکثر تا 15 بهمن سال 1400 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

اهدف جشنواره

-        معرفی فعالان  گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری به شبکه نوآوران و اید‌پردازان

-         شناسایی اید‌ه‌ها و محصولات فناورانه

-        دستیابی به عناوین و محورهای راهبردی  در حوزه گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری آنها

-        سرمایه‌گذاری و  ایجاد کسب و کار  در حوزه فرآوری و مکانیزاسیون گیاهان دارویی

برگزارکنندگان

-        مرکز آموزش عالی امام خمینی

محورهای جشنواره

-        خاک‌ورزی، کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی

-        تکنولوژی‌‌های پس از برداشت و فرآوری گیاهان دارویی

-        فناوری‌های نوین گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری

-        آموزش و کارآفرینی در حوزه گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری

-        اقتصاد و تجارت گیاهان  دارویی

جامعه هدف

-        دانشجویان و فارغ التحصیلان خلاق

-        ایده‌پردازان

-        شرکت‌‌های نوپا و دانش‌بنیان

-        استارتاپ‌ها

-        سرمایه‌گذاران حوزه گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری

-        شتاب‌‌‌دهنده‌ها

-        کارآفرینان

برنامه‌های جشنواره

-         فراخوان جذب ایده

-        داوری و بررسی ایده‌ها

-        دعوت از ایده‌پردازان منتخب

-        معرفی  صاحبان ایده برتر و اهدای جوایز

ایده‌پردازان می‌توانند حداکثر تا  15  بهمن ماه 1400 به سامانه http://mpmp.areeo.ac.ir  مراجعه کنند و با تکمیل فرم شرکت در مسابقه (جشنواره) اقدام با بارگذاری ایده‌های مورد نظر کنند. افزون بر اهدای جوایز ارزنده به ایده‌های برتر، برخی از ایده‌های قابل اجرای برتر حمایت مادی و معنوی می‌شوند.