حمایت دانشگاه تربیت مدرس از کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
1400-06-10
حمایت دانشگاه تربیت مدرس از کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری

دکتر یعقوب فتح‌اللهی، معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس، در نامه‌ای حمایت این دانشگاه از کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری را اعلام کردند. وی در این نامه، به طور خاص به دو گروه آموزشی علوم باغبانی و مکانیک بیوسیستم اشاره کردند که آماده همکاری علمی با این کنگره هستند.