ششمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
1400-06-09
ششمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری

ششمین جلسه کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری در هشتم شهریور 1400 با هدف بررسی پیشرفت کارها، شیوه‌نامه‌ها و مسائل تازه در محل مرکز آموزش عالی امام خمینی برگزار شد.

اجرای کارگاههای آموزشی "اخذ مجوز ارگانیک"، "اخذ مجوز بیو" و"تولید پایلوت محصولات جانبی، فرآوری کتیرا توسط دکتر قزوینی؛ و کارگاه آموزشی "پایلوت بسته‌بندی گیاهان دارویی و انبارمانی" توسط مهندس ساجد از جمله اخبار مطرح شده در این جلسه بود.

اعلام حمایت مادی و معنوی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی از کنگره خبر دیگر مطرح شده در این جلسه بود.  

برگزاری برخی از رویدادهای تخصصی مرتبط با اهداف کنگره یکی از مهم‌ترین خبرهایی بود که گزارش آن را آقای دکتر مختاری ارائه کرد. این رویدادها شامل برخی از آموزش‌های ویژه نظری و عملی مرتبط با اهداف کنگره به شرکت‌کنندگان در برنامه‌های جنبی کنگره، استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران این حوزه است. خبرهای بیشتری از این رویدادها در آینده منتشر خواهد شد.

در این جلسه آقایان دکتر میررحیمی، دکتر رضایی، دکتر یونسی، دکتر صداقت‌حسینی، دکتر روستاپور، مهندس تیموری و دکتر مختاری حضور داشتند.