فراخوان حمایت مالی از کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری
1400-06-06
فراخوان حمایت مالی از کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری

کنگره بین‌المللی "گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری" توسط اتحادیه انجمن‌های گیاهان دارویی و مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، و با مشارکت علمی و حمایت مؤثر ارگان‌ها، سازمان‌‌ها و مجامع علمی و دانشگاهی کشور برگزار می‌شود. بسته‌های حمایتی متنوعی برای تقدیر و تشکر از حامیان کنگره در نظر گرفته شده است. لذا از تمامی سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها، موسسات، افراد و نهادهای علاقمند به همکاری و حمایت مالی از کنگره دعوت بعمل می‌آید.

تاریخ برگزاری کنگره 2 الی 4 اسفند 1400 است.

محل برگزاری کنگره مرکز آموزش عالی امام خمینی است به نشانی: استان البرز، کرج، جاده محمدشهر، انتهای خیابان شهید همت.

بسته‌‌های حمایت مالی از کنگره به شرح زیر می‌باشد: 

سطح حمایت

مزایای حامی

حداقل حمایت مالی (تومان)

بسته الماسی

پخش کلیپ تبلیغاتی شرکت در حین برگزاری در سالن اصلی(هر روز در 2 نوبت)

40.000.000

سخنرانی مدیر شرکت یا سازمان در یکی از سالن‌های کنگره

درج لوگو و اطلاعات در وب‌سایت، سی‌دی  مقالات و بنرهای حاوی معرفی حامیان

درج اطلاعات شرکت یا سازمان در فهرست حامیان کنگره

اهدای لوح تقدیر به سازمان حامی

امکان قرارگرفتن کاتالوگ و هدیه‌های تبلیغاتی سازمان/ شرکت حامی در بستۀ اصلی همایش

امکان تبلیغ حامی در محیط همایش

امکان حضور رایگان حداکثر 7 نفر از مدیران و کارشناسان حامی در کنگره

سطح حمایت

مزایای حامی

حداقل حمایت مالی (تومان)

بسته فوق طلایی

سخنرانی مدیر شرکت یا سازمان در یکی از سالن‌های کنگره

20.000.000

درج لوگو و اطلاعات در وب‌سایت، سی‌دی  مقالات و بنرهای حاوی معرفی حامیان

درج اطلاعات شرکت یا سازمان در فهرست حامیان کنگره

اهدای لوح تقدیر به سازمان حامی

امکان قرارگرفتن کاتالوگ و هدیه‌های تبلیغاتی سازمان/ شرکت حامی در بستۀ اصلی همایش

امکان تبلیغ حامی در محیط همایش

امکان حضور رایگان حداکثر 5 نفر از مدیران و کارشناسان حامی در کنگره

 سطح حمایت

مزایای حامی

حداقل حمایت مالی (تومان)

بسته طلایی

درج لوگو و اطلاعات در وب‌سایت و  سی‌دی مقالات و بنرهای حاوی معرفی حامیان

15.000.000

درج اطلاعات شرکت یا سازمان در فهرست حامیان کنگره

اهدای لوح تقدیر به سازمان حامی

امکان قرارگرفتن کاتالوگ و هدیه­‌های تبلیغاتی سازمان/ شرکت حامی در بستۀ اصلی همایش

امکان تبلیغ حامی در محیط همایش

امکان حضور رایگان حداکثر 3 نفر از مدیران و کارشناسان حامی در کنگره

 سطح حمایت

مزایای حامی

حداقل حمایت مالی (تومان)

بسته نقره‌ای

 

درج لوگو و اطلاعات در وب‌سایت و سی‌دی مقالات و بنرهای حاوی معرفی حامیان

10.000.000

درج اطلاعات شرکت یا سازمان در فهرست حامیان کنگره

امکان تبلیغ حامی در محیط همایش

امکان حضور رایگان حداکثر 2 نفر از مدیران و کارشناسان حامی در کنگره

اهدای لوح تقدیر به سازمان حامی

امکان قرارگرفتن کاتالوگ و هدیه­‌های تبلیغاتی سازمان/ شرکت حامی در بستۀ اصلی همایش

         

سطح حمایت

مزایای حامی

حداقل حمایت مالی (تومان)

بسته برنزی

درج لوگو و اطلاعات در وب‌سایت و سی‌دی  مقالات

5.000.000

درج اطلاعات شرکت یا سازمان در فهرست حامیان کنگره

امکان حضور رایگان حداکثر 1 نفر از مدیران و کارشناسان حامی در کنگره

اهدای لوح تقدیر به سازمان حامی

امکان قرارگرفتن کاتالوگ و هدیه‌­های تبلیغاتی سازمان/ شرکت حامی در بستۀ اصلی همایش

  

 

 

 

 

 

در صورت آمادگی برای انتخاب هر کدام از بسته‌های پیشنهادی، لطفاً با دبیرخانه کنگره تماس بگیرید.

نشانی دبیرخانه: استان البرز: کرج، کیلومتر 5 جاده محمدشهر، انتهای خیابان شهید همت، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)