موافقت کمیسیون انجمنهای علمی ایران با برگزاری کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری
1400-06-03
موافقت کمیسیون انجمنهای علمی ایران با برگزاری کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری

آقای محمد جلالی، دبیر کمیسیون انجمنهای علمی ایران طی نامه‌ای به رئیس اتحادیه انجمنهای علمی گیاهان دارویی ایران موافقت کمیسیون را با برگزاری کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری اعلام کرد. این کنگره با همکاری اتحادیه انجمنهای علمی گیاهان دارویی و مرکز آموزش عالی امام خمینی، وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  کشاورزی از سوم تا پنجم اسفند 1400 برگزار می‌شود.