معرفی اعضای کمیته علمی کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری
1400-05-27
معرفی اعضای کمیته علمی کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری

ردیف

نام و
نام‌خانوادگی

Full Name

مدرک و

رشته  تحصیلی

رتبه علمی

دانشگاه محل خدمت

1

کامکار جایمند

Kamkar Jaimand

شیمی آلی

دانشیار

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

2

ابراهیم شریفی

Ebrahim sharifi

اکولوژی کشاورزی

دانشیار

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

3

حسین روحانی

Hossein Rohani

اقتصاد کشاورزی

استادیار

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

4

مجید دشتی

Majid Dashti

زراعت

استادیار

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

5

ولی الله مظفریان

Valiollah Mozafarian

گیاهشناسی

استاد

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

6

 مهدی یحی زاده

Mahdi Yahyazadeh Balalami

زیست گیاهی (فیزیولوژی)

استادیار

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

7

حسین لباسچی

Hossein Lebaschi

زراعت

دانشیار

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

8

 خلیل کریم زاده

Khalil Karimzadeh

زراعت

استادیار

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

9

بهلول عباس زاده

Bohlol Abbaszadeh

زراعت

استادیار

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

10

محمدباقر رضایی

Mohammad-Bagher Rezaee

فیتوشیمی

استاد

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

11

فرح زا کاظمی

Farahza Kazemi

فیزیولوژی گیاهی

کارشناس

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

12

 مریم مکی زاده

Maryam Makizadeh

اکولوژی گیاهان زراعی

استادیار

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

13

 مهشید رحیمی فرد

Mahshid Rahimifard

فیتوشیمی

استادیار

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

14

پروین صالحی

Parvin Salehi

فیزیولوژی

دانشار

 

15

 عباس قمری زارع

Abbas Ghamarizare

ژنتیک

دانشار

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

16

زیبا جم زاد

Ziba Jamzad

گیاهشناسی

استاد

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

17

سیدرضا طبایی عقدایی

Seyed Reza Tabaei-Aghdaei

بیوتکنولوژی گیاهان زراعی

استاد

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

18

مهردخت نجف پور نوائی

Mehrdokht Najafpour Navaei

علوم گیاهی

استادیار

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

19

سیدداودحاجی میررحیمی

Seyed Davoud Hajimirrahimi

دکتری – ترویج و آموزش کشاورزی

دانشیار

مرکزآموزش عالی امام خمینی (ره)

20

محمدیونسی الموتی

Mohammad Younesi Alamooti

دکتری- مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی

دانشیار

مرکزآموزش عالی امام خمینی (ره)

21

مجتبی نساجی زواره

Mojtaba Nasaji Zavareh

دکتری – آب و هواشناسی

استادیار

مرکزآموزش عالی امام خمینی (ره)

22

سیدمرتضی صداقت حسینی

Morteza Sedaghat Hosseini

دکتری-مکانیزاسیون کشاورزی

استادیار

مرکزآموزش عالی امام خمینی (ره)

23

محمد حیدر زاده

Mohamad Heidarzade

فوق لیسانس – اقتصاد کشاورزی

مدرس

مرکزآموزش عالی امام خمینی (ره)

24

عباسعلی مونسی شبستری

Abbasali Moonesi Shabestari

فوق لیسانس – علوم باغی

مدرس

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

25

ربابه اصغری

Robabeh Asghari

دکتری- فیزیولوژی گیاهی

دانشیار

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

26

احمد صادقی

Ahmad Sadeghi

دکتری- مکانیک ماشینهای کشاورزی

استادیار

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

27

امید رضا روستاپور

Omid Reza Roustapour

مکانیک ماشین های کشاورزی

دانشیار

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

28

ارژنگ جوادی

Arjhang Javadi

دکتری-مکانیک ماشین های کشاورزی

استاد

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

29

عادل واحدی

Adel Vahedi

دکتری-مکانیزاسیون کشاورزی

دانشیار

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

30

محمدرضا مستوفی سرکاری

Mohammad Reza Mostofi Sarkari

دکتری-مکانیک ماشین های کشاورزی

دانشیار

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

31

احمد بناکار

Ahmad Banakar

دکتری – مهندس برق کنترل

دانشیار

تربیت مدرس

32

حمید خفاجه

Hamid Khafajeh

دکتری – مکانیک بیوسیستم

مدرس مدعو

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

33

محمد جمال سحرخیز

Mohammad Jamal Saharkhiz

دکتری - باغبانی

استاد

دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

34

داریوش زارع

Dariush Zare

مکانیک ماشین‌های کشاورزی

استاد

دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

35

شاهین رفیعی

Shahin Rafiee

مکانیک ماشین‌های کشاورزی

استاد

دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

36

سیدرضا حسن بیگی

Seyed Reza Hassan Beygi

مکانیک ماشین‌های کشاورزی

استاد

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

37

غلامرضا چگینی

Gholamreza Chegini

مکانیک ماشین‌های کشاورزی

دانشیار

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

38

محمدحسین کیانمهر

Mohamad Hossein Kianmehr

دکتری-مکانیک ماشینهای کشاورزی

استاد

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

39

سعید مینایی

Said Minaee

دکتری- مهندسی بیوسیستم

استاد

تربیت مدرس

40

مجید جوانمرد

Majid Javanmard

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دانشیار

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

41

علیرضا عبادالهی نطنزی

Alireza Ebadollahi Natanzi

دکتری – داروشناسی (سم شناسی)

دانشیار

مرکزآموزش عالی امام خمینی (ره)

42

مسلم محمدپور

Moslem Mohamadpour

دکتری – هیدرولوژی و منابع آب

استادیار

مرکزآموزش عالی امام خمینی (ره)

43

مهرداد تیموری

M. Teymoori

فوق لیسانس-آموزش و ترویج کشاورزی

مربی

مرکزآموزش عالی امام خمینی (ره)

44

سعیدرضا فرهمندی

Saeed Reza Farahmandi

فوق لیسانس – علوم باغبانی

مدرس

مرکزآموزش عالی امام خمینی (ره)

45

سید عباس میرجلیلی

Seyed Abbas Mirjalili

دکتری- علوم گیاهی

دانشیار

مرکزآموزش عالی امام خمینی (ره)

46

عباس نوروزی

A. Noroozi

دکتری-آموزش و ترویج کشاورزی

دانشیار

مرکزآموزش عالی امام خمینی (ره)

47

بهاره جمشیدی

Bahareh Jamshidi

مکانیک ماشین‌های کشاورزی

دانشیار

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

48

هومن شریف نسب

Hooman Sharifnasab

مکانیک ماشین‌های کشاورزی

استادیار

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

49

محمود صفری

Mahmood Safari

مکانیزاسیون

استادیار

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

50

امیر بهادر ولی خانی

A.B. Valikhani

دکتری -مکانیزاسیون کشاورزی

مدرس

مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

51

یاسرایزدی نیا

Y.Izadinia

فوق لیسانس- مکانیزاسیون کشاورزی

مدرس

سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

52

احمد محمدی

A.Mohamady

دکتری –مکانیزاسیون کشاورزی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک