انتصاب اعضای کمیته اجرایی کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فراوری توسط رئیس کنگره
1400-05-16
انتصاب اعضای کمیته اجرایی کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فراوری توسط رئیس کنگره

آقایان: دکتر نوروزی، دکتر نساجی زواره،- دکتر صداقت‌حسینی- مهندس دریایی - دکتر اقبالی - مهندس خیابانی - مهندس سجادپور – مهندس حمید محسنی - مهندس محمدرضا خشک دامن - مهندس تیموری - مهندس نجات‌نژاد – مهندس حسین ابراهیمیان- یوسف رضا باباجان نژاد و خانم‌ها: رحمتی، محمدی‌ و نجفی‌زاده

موضوعابلاغ انتصاب

با سلام و احترام

باعنایت به تصمیمات شورای سیاست‌گذاری کنگره بین المللی "گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری" و نظر به قابلیت و توانمندی‌های ارزنده جنابعالی در حوزه برنامه‌ریزی اجرایی و فعالیت‌های علمی - پژوهشی، به موجب این ابلاغ به عنوان عضو کمیته اجرایی کنگره انتخاب می‌شوید. امید است با همکاری سایر اعضای کمیته اجرایی و کارگروه‌های مربوطه در تدوین و ساماندهی فعالیت‌ها و برنامه‌های اجرایی کنفرانس موفق باشید.