تفاهمنامه همکاری مرکز آموزش عالی امام خمینی و انجمن علمی گیاهان دارویی
1400-04-27
تفاهمنامه همکاری مرکز آموزش عالی امام خمینی و انجمن علمی گیاهان دارویی

این تفاهمنامه در تیر ماه 1400 بین دکتر سید داود حاجی‌میررحیمی، رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی، و دکتر کامکار جایمند، رئیس انجمن علمی گیاهان دارویی ایران منعقد شده است.   مهم‌ترین بندهای تفاهمنامه عبارتند از:

1. برگزاری همایشها، دوره‌ها، و کارگاههای آموزشی، نشر کتاب و مجله،

2. همکاری در زمینه اجرای کارگاههای آموزشی

3. مبادله دانش و اطلاعات علمی

4. انتشار مجلات علمی مشترک

5. برگزاری نشستهای علمی مشترک (سمینار، سخنرانی، و غیره)

6. همکاری در ایجاد شرکتهای دانش‌بنیان و دیگر واحدهای فناور

7. برگزاری فن بازار تخصصی و نشستهای علمی مشترک در حوزه گیاهان دارویی