انتشار نسخه آندرویدی مجموعه مقالات کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فراوری
1400-12-07
انتشار نسخه آندرویدی مجموعه مقالات کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فراوری

نسخه آندرویدی مجموعه مقالات کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فراوری گیاهان دارویی منتشر شد. این فایل حاوی همۀ مقالاتی است که به صورت شفاهی یا پوستر در کنگره ارائه شد. برای دسترسی به آن می‌توانید نسخه فشرده آن را از صفحه اول سایت کنگره ذخیره کنید. این نسخه باید در موبایل نصب شود.