انتشار بیانیه پایانی کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری
1400-12-05
انتشار بیانیه پایانی کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری

بیانیه کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری

1)     تبیین و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت گیاهان دارویی در اولویت برنامه ریزی ملی و مورد حمایت مستمر نهادهای مرجع کشور قرار گیرد.

2)     سند توسعه گیاهان دارویی کشور با محوریت اقتصاد دانش بنیان و حمایت پایدار  از شرکتهای دانش بنیان و فناور عملیاتی شده و سالانه میزان دستیابی به اهداف مورد ارزیابی قرار گیرد.

3)     حمایت از پژوهشهای کاربردی در حوزه طراحی، ساخت و تجاری سازی ماشین های مورد نیاز در فرایند تولید و فرآوری گیاهان دارویی با استفاده از فناوری های نوین در اولویت نهادهای دولتی مسئول از جمله وزارت جهادکشاورزی و ستاد گیاهان دارویی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گیرد.

4)     بسترسازی برای تشکیل و توسعه خوشه های گیاهان دارویی با مشارکت کلیه ذینفعان از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی فراهم شود.

5)     با تجدید نظر در گرایشهای تحصیلی موجود دانشگاهی با توجه به تحولات فناوری های جهانی، گرایشهای مرتبط با طراحی، ساخت و کاربرد ماشین های تولید و فرآوری گیاهان دارویی در سطوح کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی تدوین و در مراکز آموزشی مرتبط اجرا گردد.

6)     تقویت بورس محصولات فرآوری شده گیاهان دارویی در اولویت سازمان بورس کشور قرار گیرد.

7)     کسب و کارهای حرفه ای در صنعت گیاهان دارویی شناسایی و با تشکیل شبکه حرفه ای، تعامل و ارتباطات قدرتمندی بین آنان ایجاد شود.

8)     با توجه به نیاز کسب و کارهای فناورانه صنعت مکانیزاسیون تولید و فناوری گیاهان دارویی، تربیت تکنیسین های مورد نیاز این حوزه در اولویت مراکز آموزشی وزارت جهادکشاورزی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گیرد.

9)     با تقویت نهادهای صادراتی گیاهان دارویی و از طرفی افزایش حمایت از سرمایه گذاران حوزه فرآوری گیاهان دارویی، صادرات گیاهان دارویی بصورت خام ممنوع شود.

10) دانش بومی گیاهان دارویی در مناطق مختلف کشور گردآوری ، تدوین و در دسترس بهره برداران و مصرف کنندگان قرار داده شود.

11) توسعه کشت گیاهان دارویی از طریق نظام کشت قراردادی میان شرکت های فرآوری کننده گیاهان دارویی و بهره برداران مورد توجه جدی نهادهای ترویجی قرار گیرد.

12) به جای تمرکز بر مکانیزاسیون سنتی و حمایت محدود و تجهیز کشاورزان به یک دستگاه  تراکتور و گاوآهن، تشکیل و تقویت تشکلها و مراکز خدمات مکانیزه بعنوان یک مجتمع صنعتی برای توسعه مکانیزاسیون تولید و فرآوری گیاهان دارویی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

13) توسعه و تقویت فعالیت های ترویجی و آموزشی در حوزه گیاهان دارویی با مشارکت بخش های دولتی و خصوصی

14) عدم دخالت دولت در بازار محصولات گیاهان دارویی و  تقویت و حمایت از نهادهای غیر دولتی این حوزه

15) با توجه به قیمت بالای تجهیزات پیشرفته، برای توسعه مکانیزاسیون تولید و فرآوری گیاهان دارویی، توجه ویژه ای به اختصاص یارانه ماشین های کشاورزی حوزه گیاهان دارویی به خریداران صورت گرفته و این موضوع به نحوی با مصوبه مجلس شورای اسلامی قانونی شود.

16) حمایت از ایجاد پالایشگاه ها فرآوری گیاهان دارویی در چند نقطه کشور و ایجاد پالوت های فناوری نوین صنعت مکانیزاسیون تولید و فرآوری گیاهان دارویی

17) توجه نهادهای مسئول به احیاء منابع طبیعی با حفظ گونه های دارویی و معطر

18) توسعه کشت گونه های گیاهان دارویی اقتصادی

19) توسعه، ترویج و آموزش های عمومی برای افزایش مصرف گیاهان دارویی در کشور