مهلت ارسال مقاله برای کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فراوری تا 9 بهمن تمدید شد.
1400-11-05
مهلت ارسال مقاله برای کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فراوری تا 9 بهمن تمدید شد.

بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فراوری 9 بهمن ماه،، آخرین مهلت ارسال مقاله اعلام شد.