ادامه برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با اهداف کنگرۀ گیاهان دارویی: مکانیزسیون و فرآوری
1400-10-16
ادامه برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با اهداف کنگرۀ گیاهان دارویی: مکانیزسیون و فرآوری

کمیته سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی: مکانیزسیون و فرآوری به دلیل حجم زیاد درخواستها و پیشنهادات برای برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با اهداف کنگره اعلام کرده است این کارگاه‌ها در صورت تمایل مدرسان عزیز بعد از پایان کنگره نیز ادامه خواهد یافت. البته این  کارگاهها طی هماهنگی با مرکز آموزش عالی امام خمینی در سطح ملی و به صورت وبینار برگزار خواهد شد. بدیهی است برای مدرسان و شرکت‌کنندگان آن گواهی معتبر (در صورت درخواست‌شان) صادر خواهد شد.

فهرست این کارگاهها در سایت کنگره دسترس‌پذیر خواهد شد تا علاقمندان بتوانند متناسب با نیازشان در آنها ثبت نام و شرکت کنند. شرکت در این کارگاهها رایگان است. اما در صورت نیاز به گواهی شرکت باید مبلغی پرداخت کنند.