برگزاری بیستمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری
1400-10-07
برگزاری بیستمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری

بیستمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری در 29 آبان در محل مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج برگزار شد.

نحوه بهره­‌گیری از پتانسیل دانش آموختگان گیاهان دارویی مرکز، بحث و بررسی درباره ضرورت تمدید مهلت ارسال مقاله و درخواست برگزاری کارگاه آموزشی از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد. پیگیری مصوبات جلسات قبل و گزارش آن از جمله بحثهای این جلسه کمیته سیاستگزاری کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فراوری بود.