هیجدهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری برگزار شد.
1400-10-07
هیجدهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری برگزار شد.

هیجدهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری با بررسی مسائل جاری، گزارش پیشرفت کارها، اطلاع‌رسانی مسائل کنگره در پانزدهم آبان با حضور اعضا در محل مرکز اموزش عالی امام خمینی برگزار شد. بررسی چالشهای گیاهان دارویی از جمله مباحث اصلی و مهم این جلسه بود که اخبار آن به طور خاص در سایت کنگره درج شده است.