اعلام برخی از جوایز استارتاپ‌های برگزیده در رویداد کارآفرینی کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فراوری
1400-10-05
اعلام برخی از جوایز استارتاپ‌های برگزیده در رویداد کارآفرینی کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فراوری

بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فراوری برای استارتاپ‌های برگزیده در رویداد کارآفرینی این مزایا فراهم است:

    تخصیص فضا و دفتر کار
    معرفی به مراکز و سازمان‌های مرتبط با گیاهان دارویی از جمله ستاد گیاهان دارویی
    معرفی به برخی از سرمایه‌گذاران حوزه
    پرداخت جوایز نقدی