برگزاری یلدای کارآفرینان کشاورزی در مرکز آموزش عالی امام خمینی
1400-09-29
برگزاری یلدای کارآفرینان کشاورزی در مرکز آموزش عالی امام خمینی

به گزارش کافه کشاورز این دورهمی با حضور کارآفرینان کشاورزی با عنوان «یلدای کارآفرینان کشاورزی» به همت باشگاه نوآفرینی توسکانو در مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) در روز شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰ برگزار شد. برای اطلاعات تکمیلی در این زمینه به پیوند زیر مراجعه کنید: کافه کشاورز