تیزر یا فیلم معرفی کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری تولید و منتشر شد.
1400-09-22
تیزر یا فیلم معرفی کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری تولید و منتشر شد.

کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری در 2 تا 4 استفند 1400 در محل مرکز آموزش عالی امام خمینی واقع در کرج برگزار می‌شود. معرفی مختصر سیاست‌ها، اهداف، اولویت‌ها، برنامه‌ها و برخی از رویدادها در این فیلم کوتاه حدود 2 دقیقه‌ای معرفی شد. برای مشاهده فیلم لطفا روی همین پیوند کلیک کنید.