شانزدهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری
1400-09-07
شانزدهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری

در این جلسه اعضای شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری دربارۀ راهکارهای افزایش کم و کیف مقالات بحث و گفتگو کردند. پیگیری مسائل جاری کنگره و ارائۀ گزارش پیشرفت کارها از جمله دستور کارهایی است که در هر جلسخ به آن پرداخته می‌شود.