سخنرانان کلیدی کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری
1400-08-16
سخنرانان کلیدی کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری

تعدادی از سخنرانان کلیدی در کتگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری مشخص شدند:  محمدباقر رضایی، ولی‌الله باقری، ارژنگ جوادی، و مجید جوانمرد به عنوان سخنرانی خواهند داشت. موضوع سخنرانی‌های این محققان را در خبرهای بعدی خواهبد خواند.