حمایت انجمن علمی گل و گیاهان زینتی از کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری
1400-06-24
حمایت انجمن علمی گل و گیاهان زینتی از کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری

پژمان آزادی، رئیس انجمن علمی گل و گیاهان زینتی از کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری طی نامه‌ای حمایت کردند.