اعلام چالش‌های تولید هشت گیاه اولویت‌دار توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
1400-09-09
اعلام چالش‌های تولید هشت گیاه اولویت‌دار توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

حسین دهقانی، رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، در نامه‌ای به کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری، ضمن معرفی چالش‌های هشت گیاه اولویت‌دار اعلام آمادگی کرد همکاران آن موسسه آمادگی دارند در این زمینه با کنگره همکاری کنند. این چالشها را کارگروه گیاهان دارویی آن موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تدوین کردند. در این نامه محققانی نیز برای همکاری علمی با کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری معرفی شدند.